Comuna Mărtiniş
Județul Harghita

Anunț privind concesionarea unor pășiuni aparținând

domeniului public al comunei Mărtiniș

 
 
*********************
 
 
 
 
   Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru    activități  nonprofit de interes local

REGULAMENT și ANEXE - format .doc
        
******
 
Lansarea proiectelor de finanțare în domeniul culturii.

******
 
Lansarea proiectelor de finanțare în domeniul sport.

        
******
 
Lansarea proiectelor de finanțare în domeniul culte religioase.

 


 

 


 


 


 

 

      Program European de înfrățire între localități (EACEA și GutaFest)

                Anexă program